I sitt sammanhang

Inuti en roman, foto av Hanna Andersson

Det verkar det som om de böcker jag läser hänger ihop. Som om den roman jag läser nu följer en nyligen utläst bok som har samma tema. Att boken på något sätt hör samman med den tidigare. Som om jag medvetet valt att läsa ett speciellt tema, fast jag inte gjort det. Inte denna gång.

Ibland, eller ganska ofta, gör slumpen så. Sätter ihop det ena med det andra. Då kan man bara hänga med och vara tacksam. Tacksam för universums snillerikedom. För det är intressant att se hur saker och ting hänger ihop tycker jag. Hur tankarna vävs samman när man återigen anländer till samma plats, bildligt eller till en bokstavligt beskriven ort, men genom en ny författares ögon.

Jag skrev nyligen en artikel med ordet ”kontext” i rubriken, men jag tror den blev ändrad och slutligen fick heta något med ”sammanhang” istället. Sak samma, ordet kontext betyder ju omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation.

Ordet fortsätter fascinera mig, i vilket sammanhang det än återfinns i, men speciellt när det gäller böcker. Det hänger samman med ett av mina favoritbegrepp inom litteraturvetenskapen: intertextualitet. Det är en term inom litteraturvetenskapen som hänvisar till att ingen text står för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter. Ett ord som på ett sätt faktiskt innehåller anledningen till att studera.

Genom att studera kan man sätta enskilda händelser i ett sammanhang. Det är omöjligt att förstå någonting om man bara har enskilda pusselbitar av helheten. Först när bitarna bildar en helhet kan man börja ana hur påverkade vi alla är av det som hänt tidigare.

Intertextualitet är när det ena hänger ihop med det andra. Det som bygger vidare på eller har en relation till nästa sak. Kanske är det alltid så i böckernas värld. De böcker som skrevs förra året bygger vidare på en tradition av böcker och skrivande som är hundratals år gammal, vare sig författaren, eller för den delen läsaren, vet om det eller inte. Kontexten finns alltid där, men bara om man känner till den avslöjar den något intressant. Just det tycker jag om. Att jag genom att ha läst en bok förstår nästa bättre.

Kontext är ett spännande pussel som aldrig tar slut. Det utesluter bara den som inte är intresserad nog att gräva sig in i lagren av kunskap.