Om Hanna Andersson

Hanna Andersson

Jag är bloggare, litteraturvetare och journalist

  • Jag har bloggat kontinuerligt sedan 2004. Ett år av blogginlägg finns som självutgiven bok, A Creative Year
  • Jag startade och drev i flera år Sveriges första boksajt, Bokkanalen, där jag publicerade recensioner, artiklar och forum
  • Jag har arbetat som datalärare, webbdesigner och redaktör
  • Jag har i många år arbetat på, och senare frilansat för, ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning som sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande i Sverige
  • Jag var projektledare för VGV, Vem gör vad i forskarsverige inom entreprenörskapsforskning, när den onlinedatabasen startades upp

Jag talar textilska

  • Jag skapar i alla möjliga textila former, men mestadels blir det textila collage och fritt broderi.
  • Jag är redaktör för Rikstäckets medlemstidning
  • Jag är även stolt medlem i broderigruppen Tokbrodöserna som haft ett flertal utställningar lokalt.
  • Jag har suttit i Broderiakademins styrels i sex år (2009-2015), varit del av föreningens redaktion för medlemstidningen (2009-2016), samt varit redaktör för Broderiakademins hemsida (2011-2017)
  • Jag var redaktör för jubileumsboken Berättande broderier, som vi gav ut 2013